طراحی و ساخت قالب

در این بخش قالب قطعه درخواستی طبق نمونه و یا نقشه دریافتی از مشتری طراحی و ساخته می‌شود و جهت تولید قطعات لاستیکی و پلی‌یورتانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.